Procesmatig werken op alle niveaus

Samenwerken op maat

In het kort
Langlopende projecten met meerdere partijen inzichtelijk houden terwijl budgetten en capaciteit onder druk staan. De oplossing lag in een passende digitale, online werkomgeving.

Voor
Het CCV,
Utrecht

In het kort
Langlopende projecten met meerdere partijen inzichtelijk houden terwijl budgetten en capaciteit onder druk staan. De oplossing lag in een passende digitale, online werkomgeving.

Voor
Het CCV,
Utrecht

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen werken lokale partijen, zoals politie, gemeente, brandweer en ondernemers, samen aan maatregelen om de veiligheid van een winkelgebied, bedrijventerrein of buitengebied te vergroten. Hoe help je deze partijen om de processen inzichtelijk te houden voor alle betrokkenen? Dat was de grote uitdaging voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert de veiligheid van winkel-, recreatie- en buitengebieden en bedrijventerreinen.

Op diverse niveaus samenwerken van het begin tot het eind van het project

hAAi heeft eerst een intensieve proces- en data-analyse gemaakt, onderzoek gedaan onder deelnemers over hun werkprocessen en de organisatie daarvan en de inhoud binnenstebuiten gekeerd.

Op basis van al deze informatie hebben we een data-ontwerp en UX_design opgesteld, wat doorlopend grondig getoetst is bij de deelnemers. Zo ontstond een platform waarin op diverse niveau's samengewerkt kan worden van begin tot einde van het project. Aan het einde kan zelfs met een klik door de auditeur alle relevante informatie gecontroleerd worden op weg naar het sterrencertificaat voor een veilig winkelgebied of bedrijventerrein.

Het platform is optimaal beveiligd, biedt diverse authorisatie-niveaus, koppelingen met externe applicaties (back-end) en een robuuste en gebruiksvriendelijke omgeving (front-end), wat werken met de applicatie toegankelijk maakt voor alle deelnemers.

Nieuwsgierig?
Bel 010 24 00 975 of mail ons.