De identiteit van Texel

Eilandgevoel

In het kort
"Het Texelse" hebben we op basis van 5 kernwaarden gevat in herkenbare beelden. Duidelijk Texel, duidelijk te onderscheiden van de VVV. Een eigen identiteit: .txl

Voor
Gemeente Texel,
Texel

De gemeente Texel wil laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. En dat verbeeld in een nieuwe eigentijdse huisstijl.

Bewoners van Texel zijn trots op hun eiland en hun eigen identiteit. Zaken geschieden bij voorkeur 'op z'n Texels'. hAAi heeft dat verbeeld door .txl, uitgesproken als punt Texel, als woordmerk te nemen. Een ferm woordmerk, een beetje eigenwijs, met geen element teveel.

De visie van hAAi is dat een identiteit laat zien waar je in de kern voor staat. Communicatie via beelden is een wezenlijk onderdeel in onze werkwijze. De nieuwe identiteit maakt duidelijk dat het om de gemeente Texel gaat en niet om de VVV Texel of een andere toeristische organisatie. Voor die organisaties zijn de vuurtoren en de schapen wél prachtige verkooppunten, maar voor de gemeente was het belangrijk om verder te kijken, naar meer diepgewortelde eigenschappen.

Op z'n Texels

De gemeente Texel stimuleert, faciliteert en beheert op duurzame wijze het Texelse. Dat specifiek Texelse is gespecificeerd in vijf kernwaarden: 'cultuurhistorie en identiteit', 'eilandgevoel', 'nachtelijke duisternis', 'natuur en milieu' en 'ruimte en rust'. hAAi heeft juist díe Texelse waarden als uitgangspunt genomen en deze verbeeld in vijf abstracte lijnlandschappen.

Tezamen met de schoonheid van het landschap in lijnenspel vormt het de nieuwe identiteit 'op z'n Texels'.

Deze waarden keren overal op terug, van briefpapier tot vlaggen, van servies tot de voertuigen van gemeentewerken.

In het verlengde van het ontwikkelen van de huisstijl heeft hAAi een voorstel op poten gezet om het gemeentebeleid letterlijk in het landschap zelf terug te laten komen. Bankjes geschilderd in het lijnenspel van de gemeente worden geplaatst in het Texelse landschap. In de publieke ruimte op plekken waar de 'nachtelijke duisternis', de 'ruimte en rust' of het 'eilandgevoel' vanaf de bank te beleven valt.

Nieuwsgierig?
Bel 010 24 00 975 of mail ons.