Informatie gestroomlijnd

Hoogspanning op maat

In het kort
Om bij grote bouwprojecten betrokkenen op de hoogte te houden bouwden we een robuuste reeks websites. Eenduidig in communicatie, flexibel in vorm en functie.

Voor
TenneT,
Arnhem

De samenwerking van het Ministerie van Economische Zaken en transmissienetbeheerder TenneT om de hoogspanningslijnen in Nederland toekomstbestendig te maken leidde tot verwarring bij bewoners en andere betrokkenen. Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk? De door hAAi ontwikkelde oplossing, een projectidentiteit zorgde voor helderheid en zo voor een duidelijke afzender.

Nieuwe 380 kV hoogspanningsverbindingen doorkruisen Nederland, zelfs vanuit de zee naar het vaste land en de grenzen over naar Duitsland. Zij stellen de elektriciteitsvoorziening in Nederland voor de toekomst veilig. De aanleg hiervan leidt soms tot onrust en vragen bij betrokkenen.

Van brede communicatie
naar een publieksvriendelijke benadering

Digitale bezoekerscentra maakten het mogelijk om van brede, zender georiënteerde communicatie naar een publieksvriendelijke benadering over te gaan, waardoor de toegang naar een meer persoonlijke communicatie wordt aangemoedigd.

Deze online bezoekerscentra zijn met hoogwaardige techniek gebouwd om veiligheid en duurzaamheid te waarborgen, maar zonder daarvoor de usability voor bezoekers in gevaar te brengen.

Dat de elegante illustratielijn, als je inzoomt, is opgebouwd uit uiteenlopende elementen en producten die direct of indirect gebruik maken van stroom, voelt bijna vanzelfsprekend en creëert een positief sentiment bij de kijker.

Nieuwsgierig?
Bel 010 24 00 975 of mail ons.