Magazines

hAAi kent de kracht van goed opgezette magazines. Het bedenken van een bladformule, het schrijven van de artikelen, het vormgeven in de juiste sfeer en het keer op keer uitwerken en bewaken van de formule is waar wij goed in zijn. Redactioneel kunnen wij zowel ondersteunend als self supporting zijn. Streamers zijn geen willekeurige zinnetjes om de tekst te breken. Een introtekst is niet alleen van belang omdat het lettertype anders is. En beeldmateriaal is er niet alleen om lappen tekst te breken. Een goed magazine verdient aandacht! Tekst, koppen, streamers, foto’s, illustraties, afbrekingen, papierkeuze en verspreiding. Wij kennen de klappen van de zweep.

hAAi leest.