380kV (versie 2.0)

TenneT is verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbindingen in Nederland. De plaatsing van de nieuwe 380kV-verbindingen vroeg om een online strategie die zorgdraagt voor transparante overheidscommunicatie.

1 Systeem

5 Websites

Alle informatie van de projecten  bevindt zich in 1 systeem. Hieruit worden de 5 sites gegenereert.

Dit maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger: wijzigingen in de algemene teksten worden automatisch opgenomen in alle projectsites.

Het gebruiksvriendelijke en efficiente CMS zorgt zo voor overzichtelijk beheer van alle overlappende informatie en biedt ruimte voor projectspecifieke content. 

hAAi Tech is verantwoordelijk voor de technische realisatie.

BEKIJK DE SITE

Het CMS voor 380kV heeft een unieke opzet. De 5 projecten hebben grotendeels dezelfde informatie op hun websites. Ieder project wordt echter in een ander deel van Nederland uitgevoerd waardoor projectspecifieke informatie moet worden toegevoegd aan de pagina’s.

Om het onderhoud van alle 380kV projecten zo eenvoudig mogelijk te maken heeft hAAi eerst in samenwerking met TenneT een basis website ontwikkeld, waarin alle overlappende informatie van de projecten gecombineerd is. Vervolgens hebben de medewerkers van de projecten hun eigen site samengesteld, door projectspecifieke versies van standaardpagina’s te maken, standaard pagina’s weg te laten of nieuwe pagina’s toe te voegen.

Twee pagina's met dezelfde content

Twee pagina's met afwijkende content

Dit maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger: wijzigingen in de algemene teksten worden automatisch opgenomen in alle projectsites, zo lang ze geen gewijzigde pagina gemaakt hebben. Per project kunnen de beheerders zelf een volgorde instellen en iedere site heeft zijn eigen nieuwsberichten en een eigen nieuwsbrief.