VNCI

Van oudsher is de Nederlandse chemische industrie een sterke speler op de wereldmarkt. Maar in het huidige economische en politieke klimaat wordt elke mogelijkheid tot innovatie afgezet tegen de investering en de impact op het milieu. Reden voor de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) om een visie te schrijven voor de periode 2030-2050, met als hoofdvraag: heeft de chemie toekomst?

Heeft de chemie toekomst?

hAAi dook in de materie. Een veertig pagina's tellend document doorspekt met vaktermen werd vertaald naar een animatie van anderhalve minuut. 

In een heldere infographics-achtige stijl wordt de kern van het document over het voetlicht gebracht. hAAi bedacht niet alleen de stijl, maar deed ook de storytelling en maakte bovendien de animatie in eigen huis.

De animatie, die daardoor voor zowel insiders als beginners interessant is, maakt duidelijk: de chemie heeft, maakt en is de toekomst.

Trefwoorden

Zie ook

VNCI Artwork Box

 VNCI Artwork

VNCI Artwork

VNCI Artwork

VNCI Artwork