Van A naar Beter

Stopmotion animatie voor de website Van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Van A naar Beter.