Holland - living with water

In opdracht van de Directie Internationale Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelden wij de cd-rom Holland, living with water.

Nederland
Waterland

Uitgangspunt van deze cd is de huidige ‘different approach’. Maar om te vergelijken wat we nu – en in de toekomst – anders gaan doen, zijn ook de tot op heden bereikte (beroemde) resultaten belangrijk. Voor het ministerie hebben we een structuur gedefinieerd, met als hoofdthema’s ‘Schoon’ en ‘Veilig’ water. De thema’s zijn onderbouwd door projecten en voorbeelden verdeeld over het verleden, nu en de toekomst.

Aan de hand van klikbare plekken op de kaart van Nederland worden de diverse projecten uitgelegd. Daarnaast is het mogelijk de thema’s op Europees en mondiaal uit te zoomen. De cd is met name bedoeld voor missies in het buitenland.

De programmering van de applicatie maakt het mogelijk de inhoud in een zeer kort tijdsbestek om te zetten in een andere taal. De eerste versie was in het Japans, de tweede in het Engels en werd uitgedeeld op het Wereld Water Forum 2006 in Mexico.

De cd begint met een animatie van 60 seconden die in vogelvlucht toont hoe Nederland leeft met water. Deze leader wordt ook los gebruikt bij buitenlandse symposia en lezingen. De animatie is opgebouwd uit 3D-simulaties en verschillende tekenlagen.

Trefwoorden