Internationale Zaken VenW

Binnen het raamwerk van een huisstijl bestaat dikwijls de wens een eigen signatuur aan een afdeling of directie te geven.
Met in achtneming van de algemene huisstijlregels ontwikkelden wij voor de Directie Internationale Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een eigen substijl. Het corporate beeld wordt gedragen door een wereldbol.