Integraal Toezicht Jeugdzaken

Integraal Toezicht Jeugdzaken (inmiddels Samenwerkend Toezicht Jeugd) is een samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties die toezicht houden op organisaties en voorzieningen voor jongeren.

Het belang van het kind centraal

STJ richt zich in haar onderzoek op problemen van en door jongeren. Het gaat bijvoorbeeld om kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, overgewicht en alcoholgebruik onder jongeren.

In beeld gebracht door gebruik van sprekende krachtige fotografie.

STJ valt onder de rijksbrede huisstijl.

Trefwoorden

Zie ook 


 
 
 


?