SFG magazine

De zorg verandert, ziekenhuizen moeten zich duidelijker gaan profileren. Het Sint Franciscus Gasthuis kwam bij hAAi om dit communicatievraagstuk in goede banen te leiden. Want hoe bereiken zij nieuwe klanten? Ook gezonde klanten, die zeer waarschijnlijk geen interesse hebben in een ziekenhuis, zolang  gezondheid hen geen parten speelt.

Preventie in combinatie met goede voorlichting. De passie voor de zorg zichtbaar maken. En bovenal kwaliteit in de zorg. Dit alles ligt aan de basis van een fonkelnieuw blad, dat verspreid werd onder alle inwoners van Rotterdam.

Een oplage van 181.000

Een zomerse blikvanger op de cover, menselijke, positieve fotografie en duidelijke taal: hAAi heeft de bladformule van begin tot eind neergezet met aandacht voor het grote geheel én alle punten en komma's.

Trefwoorden

Zie ook