Krokodillen

Twee uitgaves van het Ministerie van VWS die gaan over het terugdringen van de bureaucratie en regels.

De paarse krokodil

De titels: 'AWBZ naar eenvoud in uitvoering' en 'Eenvoudig uitvoerbaar begrijpelijk'.

 

Trefwoorden