Jaarlijkse uitgaves VWS

hAAi heeft 4 beleidsagenda's en 3 jaarverslagen voor het Ministerie van VWS ontworpen.

Vooruitkijken en terugblikken

De beleidsagenda's kijken vooruit en geven inzage in de belangrijkste zaken voor het komende parlementaire jaar.
De jaarverslagen blikken vanzelfsprekend terug op het voorgaande jaar.

We stonden voor de uitdaging om o.a. het nieuwe zorgstelsel te introduceren, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en de Zorgverzekeringswet inzichtelijk te maken. Niet alleen de zorg, maar ook preventie, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, sport, gezondheidsbescherming en het verminderen van administratieve lasten kwamen aan bod.
 

Trefwoorden