Europa in de hand

Hoe werkt de Europese Unie?
Een handleiding voor alle medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (inmiddels Infrastructuur en Milieu)

Europese Unie

Hoe om te gaan met Europese besluitvorming in Den Haag en Brussel.

Trefwoorden