Een kwestie van vertrouwen

Deze publicatie gaat over een diepgeworteld spanningsveld: het streven naar een transparante samenleving – en dus ook een transparante overheid – en de wens die transparantie vorm te geven zonder daarbij vast te lopen in wetten, regels en uitdijende verantwoordingsdocumenten.

'Een kwestie van vertrouwen' zoomt in op de administratieve lasten in de zorgsector. Het terugdringen van administratieve lasten is een veelgekoesterde wens door de hele maatschappij heen.
Deze brochure is dan ook bedoeld voor alle partijen die hieraan bij kunnen dragen, zoals de zorginstellingen, verzekeraars, het ministerie, de zelfstandige bestuursorganen in de zorg, indicerende instanties, branche-organisaties en beroepsbeoefenaren.

Trefwoorden