24 September 2014

Reik thuiszitters de hand!

Voor de samenwerkende jeugdinspecties (STJ) ontwierp en bouwde hAAi de website reikthuiszittersdehand.nl. Een site met informatie voor gemeenten en professionals om thuiszittende leerplichtige jongeren beter te kunnen begeleiden.

We zijn trots op het eindresultaat: een mooie toevoeging aan onze lange reeks jeugdprojecten.

reikthuiszittersdehand