7 October 2014

Crossmediaal journalistiek initiatief

Een portret van een organisatie, bestuurder of issue, resulterend in journalistieke longreads en events. In een notendop is dat 360° Brand Journalism, een nieuw crossmediaal initiatief dat vandaag van start gaat en geloofwaardige branded journalism concreet maakt.

transparante verantwoording
voor een sterke reputatie

“Dit initiatief sluit aan bij de behoefte aan een transparantere verantwoording van organisaties en draagt op die wijze bij aan een sterkere reputatie, aldus Steffart Buijs namens de initiatiefnemers.“Natuurlijk vereist het moed van opdrachtgevers, maar dit draagt bij aan herstel van vertrouwen en meer transparantie. Wie kan daar tegen zijn?”


Samen met Leene Communicatie en Team Van Maanen Live Communicatie start hAAi een nieuw initiatief op het gebied van branded journalism: 360° Brand Journalism (zie www.360brandjournalism.nl). Opdrachtgevers sturen journalisten op pad en krijgen vervolgens via de 360°-methodiek de spiegel voorgehouden. De journalisten brengen via diepte-interviews en onderzoek issues in beeld en portretteren bedrijven en hun leiders, vanuit het perspectief van de stakeholders zoals klanten, politici, maatschappelijke organisaties en medewerkers. Zo ontstaat een veelzijdig beeld, bijvoorbeeld over de prestaties in het afgelopen jaar, het leiderschap of een heet hangijzer.

Longreads en events
De interviews met in- en externe belanghebbenden resulteren uiteindelijk in een (online) longread of in een afzonderlijke publicatie, bijvoorbeeld als aanvulling op het jaarverslag. De events hebben het karakter van bijvoorbeeld talkshows, podiumgesprekken en debatten. Ze vinden plaats op locatie of in de monumentale Rotterdamse Van Nelle Fabriek – werelderfgoed volgens UNESCO. Een longread is een multimediaal format dat onder meer wordt toegepast door kwaliteitsmedia als The New York Times, The Guardian en de NRC en bestaat uit een diepgaand journalistiek verhaal, verrijkt met gevarieerde content zoals achtergrondcijfers, infographics, foto’s en video’s.
 
Topinterviewers en -journalisten
We werken samen met topinterviewers en -journalisten als Roelof Hemmen en Francisco van Jole. Ook is er een partnership met Talent Kitchen, dat diverse mediapersoonlijkheden vertegenwoordigt. Hoewel de journalist in opdracht werkt, is het uitgangspunt dat elke vraag gesteld moet kunnen worden. De betrokken journalisten verklaren na afloop in een ‘onafhankelijkheidsverklaring’ dat er op journalistieke wijze is gewerkt. Dit statement wordt gepubliceerd en fungeert als ‘keurmerk’ voor de journalistieke werkwijze.

Meer weten?
Neem contact op met Marlyn van Erp, 010-2400975 of marlyn.van.erp@haai.nl.
Of kijk op www.360brandjournalism.nl.