Afstudeerstage

Afstuderen bij hAAi is ook mogelijk. Met name onderzoek op de grensvlakken van technologie, ontwerp en communicatie heeft onze interesse. Onderstaande richtingen hebben onze bijzondere aandacht

Indoornavigation
Onderzoeken naar de interactiemogelijkheden van bluetooth, mobile devices en informatieoverdracht
Welke toepassingsgebieden zijn er denkbaar? Wat zijn de meeste recente ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld iBeacons of arduino’s?
Mogelijke toepassingsgebieden zijn musea, gezondheid- of ouderenzorg.

Interactie met computers
Onderzoek naar de wijze van de interactie met computers door bijvoorbeeld aanwezigheid, beweging, tast et cetera. Dit kan ondersteunt worden door wearables zoals brillen, horloges of andere oplossingen.

Emotie en technologie
Op welke wijze zijn emoties van mensen (of dieren) te beïnvloeden door technologische oplossingen.
Welke mogelijkheden en welke toepassingsgebieden zijn er denkbaar?
Mogelijke toepassinggebieden zijn de psychologische zorg of ziekenhuizen. Ook denken wij aan toepassingen bij stoornissen als autisme en het syndroom van Down.

Ben je gemotiveerd om onderzoek te doen naar één van bovenstaande gebieden én heb je de ambitie om te excelleren op jouw vakgebied neem dan contact met ons op: stagiaire@haai.nl.